činnosti na tento týdenVšechny moc zdravíme a opět zasíláme nabídku aktivit.

Pro rodiče dětí, které tento školní rok plní povinnou předškolní docházku:

je třeba, aby děti po dobu distanční výuky plnily úkoly(pracovní listy) a tyto úkoly potom při obnovení provozu MŠ donesly. Děkujeme

Malované čtení

Malované čtení - pokračování

Básničky k jaru

Jóga se sluníčkem

Jóga - pokračování

Písnička - Petrklíč

Pracovní list - spoj stejné obrázky

Pracovní list - cestičky

Výtvarná činnost

Výtvarná činnost - pokračování

Pracovní list - kreslit podle předlohy ( pouze pro předškoláky)

Výslovnost ( pouze pro předškoláky)

Zvukové rozlišování ( pouze pro předškoláky)