Aktuality


ČERVEN

 • Seznamujeme se s koloběhem vody v přírodě
 • Uvědomujeme si, jak je voda pro nás i pro přírodu důležitá
 • Tvoříme výkresy s tématikou „řeky, potoky, moře“
 • Poznáváme život pod hladinou
 • Pomocí vršků z PET lahví stavíme řeku
 • Čteme si pohádku „ Žabí závody“
 • Hra s padákem: žabí skoky do dálky
 • PH „Na rybáře“, „ Mraky na obloze“
 • Poslech a relaxace „ Zvuky kolem nás – řeka, potok, moře
 • Říkanka „U vodičky“
 • Věnujeme se také tématu cestování po světě
 • Poznáváme dopravní prostředky, kterými lze po světě cestovat
 • Uvědomujeme si rozmanitost – v přírodě i mezi lidskou kulturou
 • Prohlížíme si obrázkové atlasy
 • Píseň s pohybem „ letadla“
 • Povídáme si o bezpečném chování během prázdnin

Akce říjen

Datum konání: 1. 10. 2016 - 31. 10. 2016

AKCE MĚSÍC ŘÍJEN

 

 

11.10. 2016 schůzka rodičů v 16,00 hod, ve tř. MŠ

 

14.10. MŠ Víceměřice

Mobilní planetárium  55,-

(odjezd v 8,00 hasickým autem)

 

 

19.10. Divadlo Němčice

O Budulínkovi  72,-

 

31.10.Fotografování10,30 hodin, ve tř. MŠ

 

 Informace pro rodiče

Datum konání: 1. 9. 2016 - 30. 9. 2016

 

Placení stravného : platí se vždy do 5. v měsíci na účet 181814491/0300

( prosím při platbě uvádějte jméno dítěte)

 

Cena  je 33,- Kč na den ( svačina + oběd + o. svačina)

Přeplatky se budou vracet zpětně, vždy následující měsíc.

 

 

Schůzka rodičů by měla proběhnout první týden v říjnu v 16,00hod.

( Termín můžeme po dohodě změnit.)

 

 

31.10. 2016 v 10,30 přijede fotograf. ( po domluvě lze vyfotit i děti, které ještě nenavštěvují MŠ, např.  ml.sourozence. Ukázka fotek je v šatně na nástěnce.)

 

 Zahájení provozu MŠ Dřevnovice

Datum konání: 1. 9. 2016

Zahájení provozu MŠ 1.9.2016.
 Prosím, přihlaste děti ke stravování od 23.8. do 31.8.2016

(osobně nebo na telefonu 777 275 835)Akce červen

Datum konání: 17. 6. 2016 - 29. 6. 2016

AKCE MĚSÍC ČERVEN

V pátek 17.6.2016 pojedou děti na  „ Den otevřených dveří  Agrodružstva Tištín“

( Pojedeme od školky autobusem v 8,30hod.)

 

Ve čtvrtek 23.6. 2016 proběhne stužkování  budoucích prvňáčků ve třídě MŠ

 

Ve středu 29.6. 2016 pojedou děti na soutěžní  dopoledne do Nezamyslic

(Dejte prosím dětem sportovní oblečení, batůžek a pití )

 

 Akce měsíc květen

Datum konání: 1. 5. 2016 - 31. 5. 2016

AKCE MĚSÍC KVĚTEN

DIVADLO NĚMČICE

3.5. 2016 

odjezd v 9.40

cena  25+32= 57

„ O pejskovi a kočičce“

 .............................................................

Ve čtvrtek 19.5.2016 dopoledne vystoupí děti s veršovanou pohádkou, básničkami a písničkami ve Chválkovicích v Domově 

u zámku.

 ............................................................

 

Besídka pro maminky se bude konat 18.5. 2016 

v 16.00hod ve třídě MŠ

 .................................................................

Výlet  30.5.2016 KOVOZOO Staré Město

odjezd 7.30

cena 300,-

KOVOZOO program – jízda vláčkem, tématický film s výkladem, výrobek z odp. materiálu, prohlídka lodi, prohlídka letadla, prohlídka Kovozoo. Odjezd na motorest „Samota“ oběd, prohlídka, hry. Návrat tak asi 15,00 hod.( podle počasí)Akce duben 2016

Datum konání: 1. 4. 2016 - 30. 4. 2016

 

 1.4. Fotograf v 11 hodin

5.4. Divadlo Němčice

Pavel Novák 82,-Kč

odjezd 9.45

 

20.4. kino Metro Prostějov „ Tetiny“

(Vstupné 50,- Kč + cestovné , oběd, svačina, celkem 200,- Kč)

 

 Akce na březen

Datum konání: 1. 3. 2016 - 31. 3. 2016

Akce na březen

21.března - divadlo Němčice - odjezd v 9.45 hodin O koblížkovi  72,-Kč

Plavání       7.března 2016

                14.března 2016Mateřská škola oznamuje

Datum konání: 17. 2. 2016

Změnu výše stravného

přesnídávka 8,-
oběd 18,-
svačina 7,-

polodenní stravné 26,-
celodenní stravné 33,-Akce únor 2016

Datum konání: 1. 2. 2016 - 29. 2. 2016

AKCE MĚSÍC ÚNOR

 

 1.2.2016 plavání Vyškov

(do batůžku čepice, plavky, ručník) cena 540,- Kč (cena se změnila na 45,- Kč na hod. Každé pondělí v únoru budeme mít 2 hod. plavání)

 

10.2. 2016 divadlo Němčice

Kmotra liška  67,-Kč

 

 


Zápis do 1. třídy pro školní rok 2016/2017 Nezamyslice

Datum konání: 19. 1. 2016

Ředitelství Masarykovy základní školy a mateřské školy Nezamyslice

 

oznamuje, že

 

ZÁPIS  DO 1. TŘÍDY

 

 pro školní rok  2016/ 2017

 

proběhne

 

v úterý 19. ledna  2016  od 11.30 hod. -  17.00 hod.

 

Rodiče žádáme, aby přišli s dětmi a přinesli s sebou svůj občanský průkaz, rodný list

 

dítěte, popř. písemný souhlas zákonného  zástupce dítěte.

 

 

K zápisu se dostaví zákonný zástupce s dítětem,

 

které do 31. srpna 2016 dovrší šestý rok věku.