Aktuality


 

 

Poděkování

Rádi bychom poděkovali tatínkům, kteří přišli pomoci se stěhováním. Moc děkujeme panu Čápovi, panu Hýskovi, panu Šiblovi, panu Valovi a  panu Provazníkovi.

MŠ DřevnovicePrázdninový provoz

Provoz MŠ v době letních prázdnin

Mateřská škola bude v době letních prázdnin v provozu do 10. 7. 2020

Podrobnější informace obdržíte v MŠ.omezený provoz MŠ

Vážení rodiče,

MŠ bude od 18. 5. 2020 otevřena v omezeném režimu. V příloze máte podrobný výčet pravidel a omezení, která budou uplatňována. Prosíme, přečtěte si tato pravidla. Následně je třeba vyplnit přiložený dotazník. Děkujeme

Pravidla během omezeného provozu MŠ

Dotazníkotevření MŠ

Vážení rodiče,

MŠ bude otevřena od 18. 5. 2020. Je třeba dítě do MŠ včas nahlásit!!!

Z důvodu zajištění zdravého prostředí pro děti i zaměstnance bude dítě do MŠ předáváno u vstupu do MŠ. 

Zároveň je také potřeba podepsat čestné prohlášení o zdravotním stavu dítěte ( formulář obdržíte při příchodu do MŠ).

Do MŠ může docházet dítě, které nevykazuje příznaky infekce dýchacích cest (kašel, zvýšená tělesná teplota, " rýma",...)

Při vstupu do MŠ může být dětem měřena tělesná teplota

Pokud dítě trpí alergií (alergická rýma), je nutné tuto skutečnost podložit potvrzením od alergologa dítěte

Nikdo s příznaky infekce dýchacích cest , které by mohly odpovídat známým příznakům COVID-19 (zvýšená tělesná teplota, kašel, náhlá ztráta chuti a čichu, jiný příznak akutní infekce dýchacích cest) nesmí do školky
vstoupit.

Děkujeme za pochopení.Zápis do ZŠ

Masarykova základní škola a mateřská škola Nezamyslice informuje předškoláky a jejich rodiče, že zápis do 1. tříd školního roku 2020/2021 bude probíhat od 1. 4. - 17. 4. 2020. Zápis proběhne

on - line  na www.zsnezamyslice.czsdělení

Mateřská škola je až do odvolání uzavřena.Důležité

VÁŽENÍ RODIČE,

v souvislosti s vývojem situace šíření koronaviru Vás žádáme, abyste věnovali zvýšenou pozornost svému zdravotnímu stavu, zdravotnímu stavu dítěte a příznakům nemoci.

Zejména v případě, že jste se navrátili ze zahraničí, vyhledejte v případě projevů nemoci lékařskou pomoc, zajistěte případnou karanténu.

Apeluji tímto na naši vzájemnou důvěru a dobrou spolupráci a na Vaše vnímání nutnosti zvýšené opatrnosti a zodpovědný přístup k ochraně zdraví dětí i dospělých.

Povinností MŠ je zajistit zdravé prostředí všem dětem i zaměstnancům a chránit jejich bezpečnost.

Informace Ministerstva zdravotnictví k situaci s koronavirem pro školy a rodiče:

· Pokud dítě má obtíže a bylo v oblasti s výskytem – volat Krajskou hygienickou stanici ……..

· Pokud dítě má obtíže a nebylo v oblasti s výskytem – volat svého pediatra

· Pokud dítě nemá obtíže a bylo v oblasti s výskytem – volat infolinku Státního zdravotního ústavu ……….

 

 

Dále Vás budeme vás informovat prostřednictvím nástěnek a webových stránek školky.

 

Děkuji Vám za pochopení a spolupráci.

ředitelka školky Jana Přidalová

 

Děkuji za vaši vstřícnost a zodpovědnost!AKCE NA MĚSÍC BŘEZEN

6. 3. Divadlo Němčice - Nezbedná čarodějka  odjezd 8:20    cena 94,-

30. 3. Focení Jarní sada  cena: 270,- ( sourozenci 310,-),  čas: 9:45