Mateřská škola Dřevnovice

                       Mateřská škola Dřevnovice, okres Prostějov                              

zřizovatelem je obec Dřevnovice  

                                                                                                

Obec Dřevnovice
Dřevnovice 44
798 26 Nezamyslice

 

Telefonní kontakt

ředitelka Jana Přidalová: 777 275 835

stravovna:  773 820 875         

e-mail: ms@drevnovice.cz                      

 

 

 

Naše školka se nachází v malé klidné obci, kde vládne přátelská a vstřícná atmosféra.

Místní mateřská škola má dlouholetou tradici. Byla otevřena v roce 1938, kdy byly v budově obecné školy v přízemí upraveny dvě místnosti. Provoz však přerušila válka a obnoven byl až v roce 1947.

S účinností od 1. 1. 2003 je škola příspěvkovou organizací.

Kapacita školy, uvedena v rozhodnutí o zařazení do rejstříku škol z 1. 10. 2003, je 25 dětí.
V budově školky mají děti k dispozici třídu – hernu, výtvarný koutek, sociální zařízení, šatnu a jídelnu s kuchyní. V prvním patře se nachází lehárna a také wc.
Třída je útulná a příjemně zařízená tak, aby dětem poskytla spoustu možností pro rozvoj a zábavu.

Venkovní prostory školky tvoří zahrada s dětskými hracími prvky – pískoviště, houpačky, kolotoč, skluzavka a zastřešený dřevěný domek. Kromě této školní zahrady využíváme i dětské hřiště, které je v těsné blízkosti pozemků MŠ a je stále doplňováno o nové prvky.

IMG_20190728_143403.jpg IMG_20190728_144625.jpg IMG_20190728_144811.jpg IMG_20190728_144938.jpg

IMG_20190728_150521.jpg IMG_20190728_150724.jpg IMG_20190728_150807.jpg IMG_20190728_154413.jpg

 

Kolektiv dětí tvoří jednu třídu, věkově smíšenou od 2 do 6 let.

Mateřská škola disponuje vlastní kuchyní, strava je tedy dětem připravována vždy čerstvá, není nutno ji přivážet a opětovně přihřívat. Jídelníček je sestavován tak, aby odpovídal současným normám a požadavkům.

Personál školky tvoří pedagogičtí pracovníci – ředitelka, učitelka, školní asistent a provozní pracovníci – školnice a kuchařka.

Pedagogové jsou plně kvalifikováni dle platného zákona o pedagogických pracovnících a nadále se vzdělávají v akreditovaných kurzech MŠMT (př. logopedická prevence).

Snažíme se dětem zpestřit pobyt v MŠ různými akcemi, které dětem pomohou objevovat svět kolem nás (např. beseda s policisty, návštěva myslivce, výlet do solné jeskyně, pravidelná návštěva divadla apod.)

 

Naše cíle:


-rozvíjet samostatné a zdravě sebevědomé dítě s touhou poznávat svět
-tvořit co nejlepší základy pro další vzdělávání
-příjemné a harmonické prostředí, které dětem přinese spoustu zážitků, pohodu a kamarádství
-maximální spokojenost dítěte
-ponechat dětem dostatek prostoru pro spontánní činnosti
-povzbuzovat v dětech zájem o literaturu
-upevňovat v dětech vztah k přírodě enviromentální výchovou
-spolu se školním asistentem uspokojit individuální potřeby dítěte
-maximální rozvoj schopností a dovedností

 

 

 

vláček 1.jpg

 

 

 

 

Ovocná zahrada - to je kousek skutečné přírody ve školce

 

Vedle školního dvora byla vybudována zcela nová ovocná zahrada s květinami a bylinkami, kde pro děti bude jistě zajímavé sledovat, jak dlouho opravdu roste jahoda, jak dozrává jablko a zjišťovat,  že reálná doba růstu rostlin je jiná než v počítačových hrách.

 

Můžou si zde prohlédnout klíčící rostliny, řadu kvetoucích barevných druhů, které lákají hmyz a umožňují život dospělým motýlům, housenkám a jiným brouků.

 

Dlouhověké vzrůstné stromy , zde byly vysázeny nejen pro nás, ale i pro naše děti a vnoučata