Závěry z rodičovské schůzeNa rodičovské schůzi bylo navrženo a odsouhlaseno: 

  • z hygienických důvodů nebude v ranních hodinách umožněn rodičům přístup do šatny - dítě tedy předá mezi dveřmi zaměstnanci MŠ. Během odpoledního vyzvedávání dětí budou rodiče moci do šatny pouze jednotlivě.
  •  návleky na obuv si rodiče nasadí již před vstupem do šatny
  • MŠ se prozatím bude vyhýbat akcím, kde by se vyskytovaly větší kolektivy