Aktuality


 

 

materiál

Zdravíme všechny rodiče i děti! Vkládáme zde některé aktivity, které můžete s dětmi vyzkoušet a také zopakovat. 

Pracovní list

Jógové cvičení

Básnička s pohybem - Strom

Básničky a písničky k procvičování

veverka -bludiště

 zavření MŠ

Vážení rodiče,

z důvodu zhoršující se epidemiologické situace bude MŠ  od 26. 10. do 2. 11. 2020 uzavřena. O případných změnách vás budeme včas informovat.Focení

21. 10. proběhne v MŠ focení dětí - zimní témaRodičovské schůzky

Program, který se bude projednávat na schůzce.

SRPŠ 17.9. 2020rodičovské schůzky

Ve čtvrtek 17. 9. 2020 proběhne v MŠ rodičovská schůzka. Začátek je v 16:00 hod.Podmínky provozu

Vážení rodiče,

vzhledem k momentální situaci s šířením COVID -19 budeme postupovat dle těchto pravidel:

1) Rodiče budou děti předávat u vstupu do šatny, vyjímku tvoří pouze rodiče nově zapsaných dětí, kteří mohou v rámci adaptačního procesu strávit s dítětem maximálně jednu hodinu denně v MŠ.

2) Rodiče budou vstupovat do budovy školy s rouškou (platí rovněž pro osoby zmocněné k vyzvedávání dítěte).

3) Dítě, které vykazuje projevy infekčního onemocnění nemůže být od rodičů převzato.

Dítěti/žákovi/studentovi (popřípadě zaměstnanci školy) s přetrvávajícími příznaky infekčního onemocnění, které jsou projevem chronického onemocnění, včetně alergického onemocnění (rýma, kašel), je umožněn vstup do školy pouze v případě, prokáže-li, že netrpí infekční nemocí

4) Pokud se u dítěte příznaky onemocnění projeví během pobytu v MŠ, rodiče budou ihned kontaktováni a požádáni o vyzvednutí dítěte.

5) Je třeba, aby každé dítě mělo ve své skříňce jednu roušku.

Kroky školy v případě podezření na výskyt nákazy COVID - 19

  • příznaky jsou patrné již při příchodu dítěte/žáka/studenta do školy – dítě/žák/student není vpuštěn do budovy školy; v případě dítěte či nezletilého žáka za podmínky, že je přítomen jeho zákonný zástupce,
  • příznaky jsou patrné již při příchodu dítěte/žáka do školy a není přítomen zákonný zástupce dítěte či nezletilého žáka – tuto skutečnost oznámit zákonnému zástupci neprodleně a informovat ho o nutnosti bezodkladného vyzvednutí/převzetí/odchodu ze školy; pokud toto není možné, postupuje se podle následujícího bodu, 
  • příznaky se vyskytnou, jsou patrné v průběhu přítomnosti dítěte/žáka/studenta ve škole; neprodleně dojde k poskytnutí roušky a umístění do předem připravené samostatné místnosti nebo k jinému způsobu izolace od ostatních přítomných ve škole a současně informování zákonného zástupce dítěte/nezletilého žáka s ohledem na bezodkladné vyzvednutí dítěte/žáka ze školy; zletilý žák/student opustí v nejkratším možném čase budovu školy. Ve všech uvedených případech škola informuje zákonného zástupce, resp. zletilého žáka nebo studenta o tom, že má telefonicky kontaktovat praktického lékaře, který rozhodne o dalším postupu.


Co s sebou do MŠ

Potřebujete:

přezůvky (s bílou podrážkou), pyžamko, vhodné oblečení na zahradu, náhradní oblečení (spodní prádlo, tepláky, tričko)Zahájení provozu

Vážení rodiče, MŠ bude v novém školním roce otevřená od 1. 9. 2020.

Prosíme, přihlaste děti včas ke stravování.

Děkujeme