Aktuality


O čem je říjen

  • rozvoj řečových schopností a jazykových dovedností
  • osvojovat si jednoduché poznatky o přírodě a jejích proměnách
  • podporovat dětská přátelství
  • kultivovat mravní a estetické vnímání, cítění a prožívání motivované podzimní přírodou a jejími plody
  • zpřesňovat smyslové vnímání - přechod od konkrétně názorného myšlení k myšlení slovně logickému ( pojmovému)

RODIČOVSKÉ SCHŮZKY

Vážení rodiče,

ve čtvrtek 12. 9. v 16 hod. se koná v MŠ rodičovská schůzka. ZAČÁTEK ŠKOLNÍHO ROKU

PROSÍME RODIČE NOVĚ ZAPSANÝCH DĚTÍ, ABY DONESLI EVIDENČÍ LIST S POTVRZENÍM OD LÉKAŘE.

CO JE TŘEBA DONÉST K ZAČÁTKU ŠKOLNÍHO ROKU:

  • PŘEZŮVKY
  • OBLEČENÍ NA ZAHRÁDKU
  • OSTATNÍ DLE UVÁŽENÍ RODIČŮ

TĚŠÍME SE NA VÁS 2. ZÁŘÍ 2019

MŠ DŘEVNOVICE