Aktuality


O ČEM JE BŘEZEN

 

  • ROZVÍJÍME HRUBOU MOTORIKU A LOKOMOCI POMOCÍ HUDEBNÍCH A HUDEBNĚ

       POHYBOVÝCH HER A ČINNOSTÍ

  • ROZVÍJÍME KULTIVOVANÝ PROJEV
  • POSILUJEME RADOST Z OBJEVOVANÉHO
  • ROZVÍJÍME RESPEKT A PŘIZPŮSOBIVOST VE VZTAHU K DRUHÉMU
  • UPEVŇUJEME POCIT SOUNÁLEŽITOSTI S ŽIVOU I NEŽIVOU PŘÍRODOU

 

Důležité

VÁŽENÍ RODIČE,

v souvislosti s vývojem situace šíření koronaviru Vás žádáme, abyste věnovali zvýšenou pozornost svému zdravotnímu stavu, zdravotnímu stavu dítěte a příznakům nemoci.

Zejména v případě, že jste se navrátili ze zahraničí, vyhledejte v případě projevů nemoci lékařskou pomoc, zajistěte případnou karanténu.

Apeluji tímto na naši vzájemnou důvěru a dobrou spolupráci a na Vaše vnímání nutnosti zvýšené opatrnosti a zodpovědný přístup k ochraně zdraví dětí i dospělých.

Povinností MŠ je zajistit zdravé prostředí všem dětem i zaměstnancům a chránit jejich bezpečnost.

Informace Ministerstva zdravotnictví k situaci s koronavirem pro školy a rodiče:

· Pokud dítě má obtíže a bylo v oblasti s výskytem – volat Krajskou hygienickou stanici ……..

· Pokud dítě má obtíže a nebylo v oblasti s výskytem – volat svého pediatra

· Pokud dítě nemá obtíže a bylo v oblasti s výskytem – volat infolinku Státního zdravotního ústavu ……….

 

 

Dále Vás budeme vás informovat prostřednictvím nástěnek a webových stránek školky.

 

Děkuji Vám za pochopení a spolupráci.

ředitelka školky Jana Přidalová

 

Děkuji za vaši vstřícnost a zodpovědnost!AKCE NA MĚSÍC BŘEZEN

6. 3. Divadlo Němčice - Nezbedná čarodějka  odjezd 8:20    cena 94,-

30. 3. Focení Jarní sada  cena: 270,- ( sourozenci 310,-),  čas: 9:45