Školní jídelna

Informace školní jídelny

 

Přihlášení nebo odhlášení stravy je možné den předem do 14:00hod. u vedoucí školní stravovny telefonicky (605 927 483) nebo e-mailem (stravovnadrevnovice@seznam.cz).

 

Výjimku tvoří neočekávaná a nepředvídatelná nepřítomnost žáka – v tomto případě je možné odhlásit dítě ráno do 7,30 hod.

První den nemoci mají děti nárok na neodhlášenou stravu, která jim bude vydána do jídlonosiče.

Jídlonosič (označený jmenovkou) je třeba přinést do 8:00 hod. a vyzvednout si ho ve 12:15 hod. 

 

Číslo účtu pro platby stravného: 277174732/0300

Při platbě nezapomeňte uvádět VS ( přidělené číslo) nebo ve zprávě pro příjemce jméno dítěte.

 

Prosím o dodržení termínu platby do 10. pracovního dne v měsíci

Vnitřní řád školní jídelny