Školní jídelna

Přihlášení nebo odhlášení stravy je možné den předem do 12hod. u vedoucí školní stravovny telefonicky (773 820 875) nebo e-mailem (stravovnadrevnovice@outlook.cz). V pondělí se strava přihlašuje/odhlašuje do 7 hodin ráno na ten samý den.

Pozdější odhlášky nebudou akceptovány!!

 

V případě nástupu dítěte do MŠ (po nemoci) je nutné dítě ke stravování přihlásit.

První den nemoci mají děti nárok na neodhlášenou stravu, která jim bude vydána do jídlonosiče v době 11 - 11:15hod.

Neodhlášená a nevyzvednutá strava propadá bez nároku na náhradu.

 

 

Číslo účtu pro platby stravného: 277174732/0300

Při platbě nezapomeňte uvádět VS ( přidělené číslo) a ve zprávě pro příjemce jméno dítěte.

 

Prosím o dodržení termínu platby do 25. dne v měsíci.

 

OZNÁMENÍ O ZMĚNE CENY STRAVNÉHO VE ŠKOLNÍ JÍDELNĚ MŠ DŘEVNOVICE OD 1. 3. 2023

Z důvodu nárůstu cen potravin a režií bude stanovena cena stravného od 1. 3. 2023 následovně:

 

Děti ve věku 3 - 6 let:

přesnídávka  13Kč

oběd  24Kč

odpolední svačinka  13Kč

 

Děti ve věku nad 7 let:

přesnídávka  14Kč

oběd  30Kč

odpolední svačinka  14Kč

 

 

vnitřní řád školní jídelny