Školní jídelna

Přihlášení nebo odhlášení stravy je možné den předem do 12hod. u vedoucí školní stravovny telefonicky (773 820 875) nebo e-mailem (stravovnadrevnovice@seznam.cz).

 

Pokud dítě odhlásíte, je třeba nahlásit předpokládané datum opětovného přihlášení. Pokud je dítě odhlášeno do konce týdne, nebude v pondělí automaticky přihlášeno ke stravě- je nutné ho předem přihlásit! Bez přihlášené stravy není možné dítě do MŠ přijmout.

První den nemoci mají děti nárok na neodhlášenou stravu, která jim bude vydána do jídlonosiče.

Jídlonosič (označený jmenovkou) je třeba přinést do 8:00 hod. a vyzvednout si ho ve 12:15 hod. 

 

Číslo účtu pro platby stravného: 277174732/0300

Při platbě nezapomeňte uvádět VS ( přidělené číslo) nebo ve zprávě pro příjemce jméno dítěte.

 

Prosím o dodržení termínu platby do 25. dne v měsíci.

vnitřní řád školní jídelny