Školní jídelna

Přihlášení nebo odhlášení stravy je možné den předem do 12hod. u vedoucí školní stravovny telefonicky (773 820 875) nebo e-mailem (stravovnadrevnovice@seznam.cz).

 

Pokud dítě odhlásíte do konce týdne a v pátek nenahlásíte jinak, bude následující pondělí dítě ke stravě přihlášeno.

První den nemoci mají děti nárok na neodhlášenou stravu, která jim bude vydána do jídlonosiče.

Jídlonosič (označený jmenovkou) je třeba přinést do 8:00 hod. a vyzvednout si ho ve 12:15 hod. 

 

Číslo účtu pro platby stravného: 277174732/0300

Při platbě nezapomeňte uvádět VS ( přidělené číslo) nebo ve zprávě pro příjemce jméno dítěte.

 

Prosím o dodržení termínu platby do 25. dne v měsíci.

vnitřní řád školní jídelny