Personální podmínky

 

V Mateřské škole Dřevnovice pracují dvě kvalifikované učitelky, školní asistent, asistent pedagoga jedna provozní pracovnice, jedna kuchařka a vedoucí stravovny.

ředitelka Přidalová Jana    
učitelka Čipčalová Veronika  
školní asistent Žvátorová Zuzana  
asistent pedagoga Bc. Hana Valová  
vedoucí školní stravovny  Bc. Hana Valová  
školnice Žvátorová Zuzana  
kuchařka Kovaříková Zdena  

 

 

 

Pedagogické pracovnice se dále vzdělávají, využívají dostupných seminářů, webinářů, online kurzů i literatury k různým tématům.

Služby jsou určeny tak, aby byla vždy zajištěna optimální péče.

Spolupráce učitelek funguje na základě domluvených pravidel.

 

Mateřská škola je zapojena do projektu " Personální podpora pro MŠ Dřevnovice III "

číslo projektu - CZ.02.3.X/0.0/0.0/20_080/0018565

 Logolink_OP_VVV.jpg