Personální podmínky

 

V Mateřské škole Dřevnovice pracují dvě kvalifikované učitelky, školní asistent, jedna provozní pracovnice a jedna kuchařka.

ředitelka Přidalová Jana    
učitelka Čipčalová Veronika  
školní asistent Žvátorová Zuzana  
vedoucí školní stravovny  Zapletalová Markéta  
školnice Žvátorová Zuzana  
kuchařka Kovaříková Zdena  

Pedagogické pracovnice se dále vzdělávají, využívají dostupných seminářů k různým tématům.

Služby jsou určeny tak, aby byla vždy zajištěna optimální péče.

Spolupráce učitelek funguje na základě domluvených pravidel.

 

Mateřská škola je zapojena do projektu " Personální podpora pro MŠ Dřevnovice III "

číslo projektu - CZ.02.3.X/0.0/0.0/20_080/0018565

 Logolink_OP_VVV.jpg