Personální podmínky

 

V Mateřské škole Dřevnovice pracují dvě kvalifikované učitelky, jedna provozní pracovnice a jedna kuchařka.

ředitelka Přidalová Jana    
učitelka Kozubíková Veronika  
chůva    
vedoucí školní stravovny  Gregorová Blanka  
školnice Gregorová Blanka  
kuchařka Kovaříková Zdena  

Pedagogické pracovnice se dále vzdělávají, využívají dostupných seminářů k různým tématům.

Služby jsou určeny tak, aby byla vždy zajištěna optimální péče.

Spolupráce učitelek funguje na základě domluvených pravidel.

 

Mateřská škola je zapojena do projektu " Personální podpora pro MŠ Dřevnovice "

číslo projektu - CZ.02. 3.68/0.0/0.0/16_022/0002979

 Logolink_OP_VVV.jpg