Vzdělávací program

 

Charakteristika vzdělávacího programu

 

Program naší školy nese název „ Objevuj s námi svět“. Vybrali jsme si ho, protože vystihuje širokou škálu oblastí, o kterých si s dětmi povídáme, při prohlížení knih nebo, co se děti doví doma, nebo  z médií . Je zaměřený na vedení dětí k vnímavosti k životu, na  problematiku empatie, komunikace a ekologie, upozorňovat je na věci, které spolu neodmyslitelně souvisí, což jsme se snažily názorně přiblížit v podtextu názvu našeho ŠVP „ Jak si uděláme zeměkouli“ ( Roční putování po zeměkoouli. ) a ve své podstatě vychází z RVP. Celý ŠVP zahrnuje téměř všechny oblasti a nabízí taková témata, která seznamují děti s realitou v rovině odpovídající jejich možnostem. Důležitým faktorem při sestavování programu je i poloha naší mateřské školy v rovině, kde se pěstuje mnoho zemědělských plodin, na malé vesnici, kde se všichni lidé dobře znají .Děti jsou tak v neustálém kontaktu s obyvateli vesnice, s přírodou, poznávají, pozorují, a tak navazují na své poznatky z oblasti vzájemných vztahů mezi lidmi ,zvířaty a rostlinami, získávají zkušenosti o práci na poli a v zahradě. („ Bez práce , nejsou koláče.“) Snažili jsme se zohlednit možnosti, které nám vesnice nabízí. Náš program jsme rozdělili do deseti témat podle jednotlivých měsíců. Každé téma obsahuje čtyři podtémata, tři jsou zaměřena na činnosti pro daný měsíc typické, čtvrté slouží k procvičování a opakování toho, co se nám nepovedlo, nebo prohlubování toho, co děti zaujalo.

  Co musí mít svět?

 

 

Co musí mít svět, má- li býti k světu?

Vedle květu květ, houfy ptáků v letu.

Hezké vzpomínky, úsměv maminky...

Jedna, dvě, tři, čtyři, pět, všechny děti počítají,

ale jen ty, co se ptají poznávají svět.

Jedna, dvě, tři, čtyři, pět,... S tímhle nikdo nevystačí!

Kdo je hloupý, kdo se mračí, jde o kolo zpět.

Jedna, dvě, tři, čtyři, pět: černí, žlutí, rudí, bílí,

za ruce se uchopili, přišli na to hned!