Vzdělávací program

 

Charakteristika vzdělávacího programu

 

Program naší školy nese název „ Ať jsi kdo jsi, pojď si hrát, tady tě má každý rád“. Program je zaměřen na tradiční témata v MŠ, ve kterých by měly být dětské vědomosti a dovednosti rozvíjeny.  Je tvořen deseti integrovanými bloky a každý z nich je členěn na dva dílčí cíle. Integrované bloky jsou vázány na roční období, aby poskytl dětem možnost seznamovat se se světem kolem sebe a o změnách, které nás provází jak ve světě lidí, tak v přírodě. Prioritou programu je v dětech vzbudit a prohloubit vědomí o důsledcích své činnosti ve vztahu k okolí a k přírodě. Neméně důležitý je také rozvoj každé individuality tak, abychom dětem pomohli rozvíjet své silné stránky a zdravé sebevědomí.

Během školního roku zařazujeme také projekty s vhodnou tématikou.

 • Lesní království skřítka Podzimníčka

  Tento tématický projekt je zaměřen na vytváření kladného vztahu k přírodě, seznamování s rostlinnou i živočišnou přírodou. Děti se učí vnímat přírodu všemi smysly, přicházejí na souvislosti, které v přírodě panují a jsou vedeny k ohleduplnému chování v přírodě. Poznatky, které během vycházek děti získají prožitkovými činnostmi si pak upevní následnými činnostmi v MŠ.

  Motivací je zde skřítek Podzimníček, který dětem zanechá vzkaz. Dle instrukcí v tomto vzkazu děti postupují a aktivita se přenáší ven, do přírody, kde budou děti plnit úkoly, které si pro ně skřítek vymyslel. Pokud se jim podaří splnit všechny úkoly, skřítek usoudí, že ho mohou navštívit a předá jim poklad, který si zasloužily. 

  Na tyto činnosti navazují pak aktivity v MŠ.

 • Prasátko Pepina a zdraví

  Účelem tohoto programu je dětem objasnit, proč je důležité zdravě jíst, které potraviny jsou zdravé, jak často bychom je měli jíst, ale také vysvětluje, co je nezdravé a nevhodné. Zároveň děti upozorňuje, že nejen zdravá strava, ale také pravidelný pohyb a cvičení jsou pro naše zdraví důležité.

  Program začíná vyprávěním o rodině prasátek. Maminka poví dětem, že pan doktor nařídil tatínkovi zhubnout. Tatínek je obézní a zhubnout opravdu potřebuje. Maminka vezme celou rodinku na nákup zdravých potravin pro tatínka. 

  Během vyprávění jsou děti několikrát zapojovány do dění v rodince prasátek a aktivně se účastní řešení problémů. Prostřednictvím Pepiny a jejího brášky se seznamují s různými druhy ovoce a zeleniny. Dozvídají se, že je zdravé jíst tmavé pečivo, kvůli obsahu vlákniny, která čistí bříško. Připomeneme si, že po bonbonech a čokoládě se kazí zoubky a že z rýže, luštěnin a brambor máme energii. 

  Příjdeme na to, že mléko a jogurty jsou potřeba pro náš růst a vývoj. 

 • Dopravní výchova

  Cílem metodiky dopravní výchovy pro děti předškolního věku je:

  - získat vědomosti o dopravních situacích,

  - naučit se základní pravidla silničního provozu přiměřeně k věku,

  - umět se orientovat v dopravním prostředí,

  získat specifické dovednosti - bezpečně reagovat v dopravních situacích.

 • Enviromentální výchovaCílem enviromentální výchovy je:

            - učit děti třídit odpad ve školce i doma, znát význam této činnosti

                - šetřit energií - světlo

                                          - voda

                                          - jídlo

                                         - papír

               - poznávat přírodu v jejích ročních proměnách

               - znát pojem živá a neživá příroda

               - vážit si života ve všech jeho podobách

 • Prevence sociálně patologických jevů

  Hlavním úkolem programu Prevence sociálně patologických jevů je osvojování základních kompetencí v oblasti zdravého životního stylu a prevence a rozvoj dovedností, které vedou u dětí předškolního věku k odmítání všech druhů sebe destruktivního chování, projevů agresivity a všech škodlivých vlivů, které ovlivňují a poškozují správný duševní a tělesný vývoj dětí.

 

 

 Co musí mít svět?

 Co musí mít svět, má- li býti k světu?

Vedle květu květ, houfy ptáků v letu.

Hezké vzpomínky, úsměv maminky...

Jedna, dvě, tři, čtyři, pět, všechny děti počítají,

ale jen ty, co se ptají poznávají svět.

Jedna, dvě, tři, čtyři, pět,... S tímhle nikdo nevystačí!

Kdo je hloupý, kdo se mračí, jde o kolo zpět.

Jedna, dvě, tři, čtyři, pět: černí, žlutí, rudí, bílí,

za ruce se uchopili, přišli na to hned!