Školní řád

je k dispozici na informační tabuli pro rodiče v šatně Mš nebo tady