Důležité informace pro rodiče

 

 

Je třeba zaslat:

1) přihlášku dítěte

2) evidenční list - za této situace není třeba potvrzení od lékaře, toto doplníte, jakmile se situace uvolní

3) vámi sepsané čestné prohlášení, kde uvedete, že je dítě zdrávo a podstoupilo všechna povinná očkování

 Na základě vámi zaslaných dokumentů vám bude doručeno rozhodnutí ředitelky školy o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání.

 

Informace_povinne_predskolni_vzdelavani-rodice

Kritéria pro příjimání dětí

Souhrnné informace-povinné předškolní vzdělávání

Zadost o prijeti cista

Evidenční list pro dítě

 Dětský očkovací kalendář

Zápis - Opatření pro MŠ

 

Žádost o prominutí školného, pokud vaše dítě za daný měsíc nenavštíví mš ani jednou, je k dostání v MŠ.