Důležité informace pro rodiče

 

Zápis dětí do MŠ 2021/2022

V souladu s § 34 odst.2 zákona 561/2007 (školského zákona), ve znění pozdějších předpisů, vyhlašuje ředitel MŠ Jana Přidalová zápis do mateřské školy Dřevnovice,

Dřevnovice č.48 , 798 26 příspěvkové organizace.

IČ: 70993807

 

Zápis se koná: 12.5. 2021od 9:00-12:00 hod. a od 13:00-16:00 hod.

K zápisu si prosím přineste: občanský průkaz zákonného zástupce, kartičku ZP a rodný list dítěte.

Vydávání žádostí: od 2.5. 2021 až do 10.5. 2021 v průběhu dne ve třídě v 8:00 - 16:30 hod.

Žádost o přijímání dětí ke vzdělávání do MŠ lze také stáhnout z našich stránek.

Přijímání žádostí: 12.5. 2021v den zápisu.

Zveřejnění výsledků od 31.5. 2021 do 15.6. 2021 na ms.drevnovice.cz a na vstupních dveřích do MŠ.

 

Předávání Rozhodnutí a dalších důležitých tiskopisů k přijetí dítěte: 31.5. 2021

od 10:00 hod. do 16:30 hod.

Naši školu si můžete také prohlédnout na ms.drevnovice.cz.

Informace_povinne_predskolni_vzdelavani-rodice

Kritéria při přijímání dětí

 

Žádost o přijetí dítěte

Evidenční list pro dítě

 Dětský očkovací kalendář

Zápis - Opatření pro MŠ

 

Žádost o prominutí školného, pokud vaše dítě za daný měsíc nenavštíví mš ani jednou, je k dostání v MŠ.