Aktuality


O čem je září?

 • Soustředíme se na začlenění nových dětí do kolektivu
 • Opakujeme a připomínáme si pravidla bezpečného chování v MŠ
 • Vštěpujeme dětem zásady slušného chování – kouzelná slůvka – říkanka „ Slušné chování
 • Povídáme si o zážitcích dětí z prázdnin, při procházkách se zejména s novými dětmi seznamujeme s vesnicí a s okolím MŠ
 • Všímáme si přírody a jejích změn
 • Začínáme školní rok tématem, které je pro děti nejpřitažlivější – pohádky
 • Budulínek, Šípková Růženka, básnička Princeznička na bále
 • Při konstruktivních činnostech tvoříme hrad
 • Přibližujeme dětem pojmy Zeměkoule, hory, louky, lesy, voda – práce s globusem
 • Píseň Hezky je na světě
 • Vodovými barvami tvoříme „vlastní Zeměkouli“
 • Opakujeme báseň Co se na té Zemi děje? a píseň Travička zelená

Besídka pro maminky

Datum konání: 18. 5. 2017

Besídka pro maminky se koná ve čtvrtek 18. 5. od 16. 00 hod. Dřevnovice - velikonoční dílničky

Datum konání: 9. 4. 2017

0001.jpg

 Plavecký výcvik pro školní rok 2017/2018

Datum konání: 7. 4. 2017

Plavecký výcvik pro školní rok 2017/2018

Prosíme rodiče předškoláku (2017/2018), aby v MŠ nahlásili, zda mají o plavání zájem/nezájem. Dle počtu zájemců se rozhodne, zda se bude plavání realizovat. DěkujemeDuben 2017

Datum konání: 1. 4. 2017 - 30. 4. 2017

Duben

 

Téma: POZNÁVÁME ZVÍŘATA A JEJICH MLÁĎATA

 

 • seznamujeme se se zvířátky z lesa, na poli, ze zoo a na dvorku

 • pracujeme s obrázkovými knihami ( Život na statku, Velká kniha předškoláka)

 • cvičení s motivací Kočka a klubíčko, Veselý pejsek, …

 • hrajeme pohybové hry Kocour a myšky, Slepice v kurníku,…

 • pracujeme s obrázkovými kartami

 • hrajeme pantomimickou hru – „Poznej zvíře“

 • skládáme si ve třídě svůj „dvoreček“

 • učíme se kreslit kočičku

 • čteme si pohádky „Kohoutek a slepička“ a „ O neposlušných kůzlátkách“, následně s těmito pohádkami dále pracujeme – rozbor a dramatizace

 • pracovní listy – Najdi zvířátkům domov, Vyber správné mládě, Dokreslit ovečku,…

 • v tomto měsíci se také seznamujeme s Velikonocemi ( tradice, zvyky,…)

 • také se v prvním dubnovém týdnu věnujeme ekologické výuce ( uvědomovat si sounáležitost s přírodou, význam zdravého a čistého životního prostředí a role člověka při utváření tohoto prostředí

 • učíme se básničky s velikonoční tématikou i o zvířatech, písně „Slepičko má“ a „Hezky je na světě“

 • tvoříme a vyrábíme slepičky, zajíce, velikonoční vajíčka,…

   

Plavecký výcvik pro školní rok 2017/2018

Prosíme rodiče předškoláku (2017/2018), aby v MŠ nahlásili, zda mají o plavání zájem/nezájem. Dle počtu zájemců se rozhodne, zda se bude plavání realizovat. DěkujemeNezamyslice - zápis do 1.třídy pro školní rok 2017/2018

Datum konání: 4. 4. 2017

Ředitelství Masarykovy základní školy a mateřské školy Nezamyslice 

oznamuje, že

ZÁPIS  DO 1. TŘÍDY 

 pro školní rok  2017/ 2018

proběhne

v úterý 4. dubna 2017  od 12.00 hod. -  17.00 hod.

Rodiče žádáme, aby přišli s dětmi a přinesli s sebou svůj občanský průkaz, rodný list

dítěte, popř. písemný souhlas zákonného  zástupce dítěte.

K zápisu se dostaví zákonný zástupce s dítětem,

které do 31. srpna 2017 dovrší šestý rok věku.Informace k zápisu do MŠ Dřevnovice na školní rok 2017/2018

Datum konání: 11. 5. 2017

Informace k zápisu do MŠ Dřevnovice na školní rok 2017/2018

 

 

 

Zápis do MŠ se bude konat 11.5.2017 v budově školy v době od 10,00hod do16,00hod.

 

 Bude probíhat stejně jako v minulých letech. Rodiče přinesou rodný list dítěte, kartičku poj,

 svůj OP.

 

 

 

 

 Na stránkách školy naleznete:

 

 Informace o povinném předškolním vzdělávání určené pro zákonné zástupce dětí a

 

 Souhrnné informace o povinném předškolním vzdělávání

 

 Žádost o umístění dítěte do MŠBřezen 2017

Datum konání: 1. 3. 2017 - 31. 3. 2017

Březen

Téma:  ZIMO, ZIMO, TÁHNI PRYČ

- povídáme si o změnách v přírodě

- seznamujeme se s jarními květinami

- pozorujeme na vycházkách sněženky a hledáme broučky, které slunce probudilo

- tvoříme papírová sluníčka, sněženky, motýlky,…

- práce s pohádkou „ Jarní pohádka“

- jarní básničky a písničky – „ Táta včera navenku“ , „ Travička zelená“ a další…

- cvičíme s motivací květin a drobných živočichů, které venku pozorujeme – „ Jarní budíček“,

     „ Květina v trávě“ , „ Brouhádka“, …

- pohybové hry – „ Sluníčko probudilo ( včelky, motýla, …)“, „ Motýl třepetálek“

- pracovní listy – slunce nebo mráz, dokreslíme šneka, motýl a květina,…

 

 • 23. 3. Divadlo Němčice  84,- Kč    PÍSNIČKY PRO DĚTI „ MARBO“

 

Plavecký výcvik pro školní rok 2017/2018

Prosíme rodiče předškoláku (2017/2018), aby v MŠ nahlásili, zda mají o plavání zájem/nezájem. Dle počtu zájemců se rozhodne, zda se bude plavání realizovat. DěkujemeAkce únor

Datum konání: 1. 2. 2017 - 28. 2. 2017

8.2. 2017  divadlo Němčice, odjezd 9.30 cena 84,- Kč " Jak Tonda léčil rohatou princeznu"Akce leden 2017

Datum konání: 1. 1. 2017 - 31. 1. 2017

17.1. 2017 divadlo Němčice Kocour Mikeš  84,-Kč

odjezd v 8,00hod

 

Focení dětí na celkovou fotku

30.1.2017 v 8,00 hodAkce prosinec

Datum konání: 1. 12. 2016 - 31. 12. 2016

AKCE NA MĚSÍC Prosinec

 

Divadlo Němčice 14.12.2016 cena 72,- Kč

 

„Pohádky na Vánoce“

Mikulášská nadílka

7. 12. 2016 (bez rodičů)

 

Vánoční besídka

14.12. v 17,15hod.

 Prosíme rodiče, aby si s námi u stromečku zazpívali známé koledy v rámci akce Česko zpívá koledy.

Zaznějí tyto koledy:

Nesem vám noviny

Jak jsi krásné neviňátko

Veselé vánoční hody

Půjdem spolu do betléma

 

Zpívání u stromečku