Aktuality


ČERVEN

 • Seznamujeme se s koloběhem vody v přírodě
 • Uvědomujeme si, jak je voda pro nás i pro přírodu důležitá
 • Tvoříme výkresy s tématikou „řeky, potoky, moře“
 • Poznáváme život pod hladinou
 • Pomocí vršků z PET lahví stavíme řeku
 • Čteme si pohádku „ Žabí závody“
 • Hra s padákem: žabí skoky do dálky
 • PH „Na rybáře“, „ Mraky na obloze“
 • Poslech a relaxace „ Zvuky kolem nás – řeka, potok, moře
 • Říkanka „U vodičky“
 • Věnujeme se také tématu cestování po světě
 • Poznáváme dopravní prostředky, kterými lze po světě cestovat
 • Uvědomujeme si rozmanitost – v přírodě i mezi lidskou kulturou
 • Prohlížíme si obrázkové atlasy
 • Píseň s pohybem „ letadla“
 • Povídáme si o bezpečném chování během prázdnin

Dřevnovice - velikonoční dílničky

Datum konání: 9. 4. 2017

0001.jpg

 Nezamyslice - zápis do 1.třídy pro školní rok 2017/2018

Datum konání: 4. 4. 2017

Ředitelství Masarykovy základní školy a mateřské školy Nezamyslice 

oznamuje, že

ZÁPIS  DO 1. TŘÍDY 

 pro školní rok  2017/ 2018

proběhne

v úterý 4. dubna 2017  od 12.00 hod. -  17.00 hod.

Rodiče žádáme, aby přišli s dětmi a přinesli s sebou svůj občanský průkaz, rodný list

dítěte, popř. písemný souhlas zákonného  zástupce dítěte.

K zápisu se dostaví zákonný zástupce s dítětem,

které do 31. srpna 2017 dovrší šestý rok věku.Dřevnovice - návštěva z pekla

Datum konání: 5. 12. 2015Nabídka - návštěva Mikuláše s anděly a čerty

Datum konání: 5. 12. 2015