Aktuality


O ČEM JE LEDEN

  • se začátkem nového roku s dětmi opakujeme základní časové údaje – rok, měsíc, týden, den, roční období – jaro, léto, podzim a zima. A se staršími dětmi dny v týdnu a měsíce
  • čteme si povídku o Třech Králích – dramatizace pohádky, cvičení král, pohybová hra „Stezka pro krále“ - opakujeme barvy, seznamujeme děti s cestováním v minulosti ( mapa, dle hvězd, kompas), poznáváme písmena K, M, B a učíme se je rozeznat ve slově
  • při opakování ročních dob se zaměřujeme na jejich charakteristické znaky – teplo, zima,…;
  • větší pozornost věnujeme aktuální zimě – led, mráz, sníh, vítr, vlastnosti sněhu a ledu
  • Jaké počasí mají na druhé straně Zeměkoule? - vedeme děti k rozpomínání o dřívějším učivu – Zeměkoule
  • seznamujeme děti se zimními sporty – vedeme děti k opatrnosti – jak si hrát bezpečně
  • pracujeme na osvojení návyků zdravého životního stylu – otužování, Proč je dobré i v zimě chodit na procházku?

Dřevnovice - velikonoční dílničky

Datum konání: 9. 4. 2017

0001.jpg

 Nezamyslice - zápis do 1.třídy pro školní rok 2017/2018

Datum konání: 4. 4. 2017

Ředitelství Masarykovy základní školy a mateřské školy Nezamyslice 

oznamuje, že

ZÁPIS  DO 1. TŘÍDY 

 pro školní rok  2017/ 2018

proběhne

v úterý 4. dubna 2017  od 12.00 hod. -  17.00 hod.

Rodiče žádáme, aby přišli s dětmi a přinesli s sebou svůj občanský průkaz, rodný list

dítěte, popř. písemný souhlas zákonného  zástupce dítěte.

K zápisu se dostaví zákonný zástupce s dítětem,

které do 31. srpna 2017 dovrší šestý rok věku.Dřevnovice - návštěva z pekla

Datum konání: 5. 12. 2015Nabídka - návštěva Mikuláše s anděly a čerty

Datum konání: 5. 12. 2015