Aktuality


O čem je květen?

  • soustředíme se na prohlubování citových vztahů k sobě navzájem i v rodině
  • co dělá moje máma/můj táta?
  • podporujeme děti ve snaze dělat radost druhým ( děti si uvědomují, že jsou důležité jak jejich vlastní city, tak i city ostatních
  • se školáky si povídáme o blížícím se nástupu do 1. třídy, jestli se těší či naopak mají obavy, snažíme se v nich probudit nadšení z nástupu do školy
  • v tomto měsíci nás čekají opět divadla a hudební koncert v MŠ
  • pracujeme na nácviku básní pro maminky
  • nabádáme děti, aby si všímaly změn v přírodě, aby jim porozuměly, popř. pomáháme s dohledáním informací – neznámé květiny hledáme v obrázkových atlasech, o zvířátkách si čteme z encyklopedií
  • PH: Čáp ztratil čepičku…, Táta jede do práce…, Maminka vaří polévku…

Dřevnovice - velikonoční dílničky

Datum konání: 9. 4. 2017

0001.jpg

 Nezamyslice - zápis do 1.třídy pro školní rok 2017/2018

Datum konání: 4. 4. 2017

Ředitelství Masarykovy základní školy a mateřské školy Nezamyslice 

oznamuje, že

ZÁPIS  DO 1. TŘÍDY 

 pro školní rok  2017/ 2018

proběhne

v úterý 4. dubna 2017  od 12.00 hod. -  17.00 hod.

Rodiče žádáme, aby přišli s dětmi a přinesli s sebou svůj občanský průkaz, rodný list

dítěte, popř. písemný souhlas zákonného  zástupce dítěte.

K zápisu se dostaví zákonný zástupce s dítětem,

které do 31. srpna 2017 dovrší šestý rok věku.Dřevnovice - návštěva z pekla

Datum konání: 5. 12. 2015Nabídka - návštěva Mikuláše s anděly a čerty

Datum konání: 5. 12. 2015