Aktuality


O ČEM JE PROSINEC

  •  ROZVÍJET UŽÍVÁNÍ VŠECH SMYSLŮ
  • ROZVÍJET SCHOPNOST VYTVÁŘET A UPEVŇOVAT CITOVÉ VZTAHY K RODINĚ I KE SVÉMU OKOLÍ
  • PODPOROVAT SCHOPNOSTI A DOVEDNOSTI PRO NAVAZOVÁNÍ A ROZVÍJENÍ VZTAHŮ DÍTĚTE K DRUHÝM LIDEM
  • ROZVÍJET KULTURNĚ ESTETICKÉ DOVEDNOSTI VÝTVARNÉ, HODEBNÍ I DRAMATICKÉ, PRODUKTIVNÍ I RECEPTIVNÍ ( VÁNOČNÍ TRADICE A SLAVNOSTI U STROMKU PRO RODIČE A DĚTI)